Головна
Про нас
Умови
Учбовий план
Правила
Продукція
Контакти

Історія детекції брехні

Цей сегмент курсу підготовки поліграфологів Чиказького поліграфологічного інституту включає всеосяжний огляд еволюції психофізіологічної детекції брехні, що охоплює інтервал часу від примітивних і, як правило, негуманних методів детекції брехні до сучасних, цивілізованих, науково обгрунтованих методів. Лекції зосереджуються на розвитку багатоканального поліграфу починаючи з першого поліграфу Джона Огастуса Ларсона, винайденого в 1921 році, і закінчуючи найпередовішими поліграфами нашої ери, виробництва Lafayette Instrument Company. Лекції ознайомлюють студентів із видатними людьми, які зробили вагомий внесок у розвиток детекції брехні.

Психофізіологія

Учбовий матеріал включає основні фізіологічні системи людини, що мають відношення до застосування психофізіологічної детекції брехні. Лекції фокусуються на інтегрованих функціях покривної, серцево-судинної, дихальної, нервової, м'язової і кісткової систем, оскільки вони стосуються реакцій, що реєструються поліграфологічною апаратурою. Щодо психології, акцент робиться на психологічних процесах, що лежать в основі поведінки людини, і їх ефекту на результати поліграфних обстежень. Серед тем, що викладаються: психологічні розлади, особа, стрес, сприйняття, мотивація, емоція, пам'ять, сенсація, соціальна психологія і ін.

Управління апаратурою

Дана частина курсу включає скрупульозне вивчення поліграфологічної апаратури, що використовується в психофізіологічній детекції брехні. Студенти знайомляться з історичними поліграфами з колекції ЧПІ і набувають майстерності в проведенні поліграфних перевірок на найсучаснішій комп'ютерній апаратурі в світі виробництва Lafayette Instrument Company. Студенти детально вивчають поліграф і всі його компоненти, включаючи їх будову, управління, функціональні можливості, виявлення й усунення несправностей, калібрування, догляд. Крім того, студенти проінструктовані про належну конфігурацію поліграфного приміщення.

Формулювання питання

Ця частина учбового курсу охоплює один із основних етапів процесу поліграфного обстеження, що включає ідентифікацію релевантної проблеми, і формулювання або побудову питань. Сформульовані й розставлені належним чином питання викликають відповідні фізіологічні реакції в придатних для тестування обстежуваних осіб і є важливим аспектом точної інтерпретації поліграм. Студенти опановують побудову різних типів найпідходящих питань, що використовуються в сфері детекції брехні, за допомогою практичних вправ, що грунтуються на імітаційних сценаріях злочинів. Вправи по формулюванню питань проводяться щодня.

Поліграфологічні методи

Студенти знайомляться з багатьма поліграфологічними методами (Peak of Tension, Relevant/Irrelevant, методи Zone, MGQT і ін.) й удосконалюються в усіх затверджених і найточніших методах, доступних поліграфологам для комерційних і правоохоронних обстежень. Студенти вчаться визначати або вибирати найдоречніший і найефективніший метод для використання в певній ситуації, що розслідується. Лекції включають вичерпну інформацію про природу, мету, структуру й послідовність методів, використовуваних під час обстежень. Кожен метод, що викладається, регулярно практикується студентами в модельованих ситуаціях.

Аналіз поліграм

Аналіз поліграм - один з найважливіших етапів поліграфного обстеження, під час якого поліграфолог робить висновок (здатний, можливо, змінити життя) щодо правдивості обстежуваної особи. Ця частина курсу навчає розумінню й інтерпретації фізіологічних параметрів, що реєструються поліграфом, сприяючи отриманню точних висновків. Лекції включають маркіровку й теорію аналізу поліграм, розвиток цифрової оцінки, фактори, що впливають на фізіологічні реакції, певні реакції, що вказують на брехню, комп'ютерні алгоритми, і ін. Студенти досягають компетентності в інтерпретації поліграм за допомогою щоденних практичних вправ.

Процедури інтерв'ювання

Ця частина курсу навчає декільком передтестовим і післятестовим методам інтерв'ювання, що практикуються в класі шляхом вправ, що грунтуються на імітаційних злочинних ситуаціях. Навички інтерв'ювання дозволяють поліграфологам здобувати інформацію вкрай необхідну для формулювання належних питань, а також для отримання зізнань від брехливих обстежуваних осіб. Студенти навчаються ефективним методам допиту, тестуванню за участю перекладача, створювати контактність з обстежуваними, виявляти ключову інформацію, аналізувати несловесні й ненавмисні словесні сигнали та розуміти культурні аспекти, що стосуються детекції брехні.

Розвиток поліграфологічних навиків

Ця стадія курсу включає практичні заняття, що проводяться регулярно протягом усього курсу, використовуючи найпередовішу апаратуру. Від студентів вимагається вирішення проблеми, що розслідується, після отримання гіпотетичних фактів справи. Вони структурують і проводять повне обстеження в імітаційних, проте, реальних умовах. Весь процес контролюється й критикується викладачами. Подібні заняття допомагають розвитку необхідних навичків, набуттю впевненості й підготовці до належного проведення обстежень в реальних ситуаціях. Успішне завершення курсу вимагає від студента демонстрації компетентності в проведенні обстежень.

Юридичні аспекти

Ця частина учбового курсу охоплює основні правові питання, що мають відношення до психофізіологічної детекції брехні в США та в країні, де проводиться навчання. Лекційні матеріали з юридичних питань стосуються комерційного й правоохоронного застосування поліграфу, і акцентують увагу на методах надання свідчень як експерта-свідка в адміністративних слуханнях, і в судових справах цивільного й кримінального суду. Студенти вивчають декілька важливих судових справ Верховного Суду США, що включають використання поліграфу, і умови, що дозволяють допустимість результатів поліграфних обстежень як доказ у суді.

Аспекти етики

Чесність і етика - важлива частина професії поліграфолога, тому Чиказький поліграфологічний інститут присвячує істотну кількість часу лекціям із аспектів етики, що стосуються психофізіологічної детекції брехні. Наші лекції інструктують майбутніх поліграфологів про їх зобов'язання перед поліграфологами, клієнтами, їх працедавцями, колегами й самою Професією, з точки зору етики. Студенти зобов'язані вивчати Кодекс етики й Стандарти практики Міжнародної ліги поліграфологів. Студенти також вивчають практичні випадки порушень етичних норм, з метою підготувати їх до реальних ситуацій, з якими вони можуть зіткнутися після закінчення ЧПІ.

Поліграфологічні дослідження

Для того, щоби поліграфні обстеження були корисними для суспільства, використовувані поліграфологічні методи повинні бути надійними, з наукової точки зору, і валідними. Отже, ця частина курсу зосереджується на дослідженнях із питань валідності й надійності поліграфологічних методів. Студенти знайомляться з дослідницькими теоріями, що стосуються детекції брехні й отримують дані про їх відповідні достоїнства. Студенти також вивчають наукову термінологію й отримують завдання по читанню про минулі й поточні наукові дослідження поліграфологічних методів. Матеріали для читання доступні в бібліотеці Чиказького поліграфологічного інституту.